Softwarová řešení

Volně dostupná softwarová řešení vyvinutá v rámci projektu podpořeného z programu MK ČR NAKI – DF12P01OVV002 „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů“:

.

Kramerius – systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius

V České republice je systém Kramerius zcela převažujícím řešením pro provozování digitální knihovny v knihovnách.

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/Knihovny. Tento open source systém je vyvíjen již od roku 2003, kdy byl jeho vývoj iniciován Národní knihovnou ČR. Knihovna AV ČRod počátku spolupracovala při jeho vývoji a od roku 2008 se stala garantem jeho vývoje. Nová generace systému Kramerius dostala označení Kramerius 4 a od této verze se stal jádrem systém open source repozitář Fedora vyvíjený ve Spojených státech. Tato verze byla k dispozici od roku 2010. V té době byl hlavním zdrojem financování jeho vývoje projekt programu MK ČR – DC08P02OUK008 Evidence digitalizovaných dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění. Ze stejného projektu byl financován také vývoj Registru digitalizace, který je popsán na jiném místě této zprávy. Od roku 2012 je Kramerius vyvíjen v rámci projektu podpořeného z programu MK ČR NAKI – DF12P01OVV002 Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů. V roce 2014 byla dokončena verze K5, která přinesla REST API rozhraní umožňující napojení dalších aplikací včetně zajištění nového uživatelského rozhraní. Tato verze umožnila zahájit např. vývoj klientů pro mobilní zařízení (Android, iOS) a nového webového klienta. V průběhu roku 2014 bylo zahájeno sklízení dat do jedné centrální instalace a vytváření indexu. Takto získaná data jsou základem České digitální knihovny.

.

ProArc – systém pro vytváření a editaci metadat a pro správu digitálních dokumentů

https://github.com/proarc/proarc/wiki

ProArc byl vyvinut jako zcela nové open source řešení v rámci projektu DF12P01OVV002
Česká digitální knihovna. Slouží knihovnám pro produkci digitálních dokumentů
v souladu se standardy NK ČR. ProArc umožňuje export dat primárně v nativním formátu
FOXML určeném pro systém Kramerius, resp. digitální repozitář Fedora. Dále také umožňuje
vytvářet balíčky určené k archivaci dle standardu Národní digitální knihovny. Pro archivaci
bylo zvoleno propojení s open source archivačním systémem Archivematica. První verze
systému ProArc 1.0 K4 byla zveřejněna v roce 2013. V dalším roce to byla verze ProArc 2.0
NDK. Od této verze je již ProArc v ostrém provozu na několika pracovištích. Vývoj systému dále
pokračuje, jsou začleňovány nové typy dokumentů (např. staré tisky) a nové exportní formáty
(např. export dat pro CEJSH).

.

RDflow – systém pro evidenci digitalizačního workflow

https://github.com/proarc/proarc/wiki/RDflow

RDflow je systém jehož účelem je evidence dílčích kroků digitalizačního workflow přímo na jednotlivých digitalizačních pracovištích. RDflow sdílí data s Registrem digitalizace a je přímo začleněn do výrobního nástroje ProArc.