O projektu ČDK

Česká digitální knihovna je hlavním aplikovaným výstupem výzkumného projektu s názvem „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů“, identifikační kód projektu: DF12P01OVV002, financovaného z programu NAKI Ministerstva kutury ČR v letech 2012-2015.

V rámci projektu podpořeného z programu MK ČR NAKI byly vyvinuty tato volně dostupná softwarová řešení:

Kramerius – systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů

  • představuje výchozí softwarové řešením pro Českou digitální knihovnu, a zároveň je v České republice zcela převažujícím řešením pro provozování digitální knihovny v knihovnách
  • primárně je určen pro zpřístupnění digitalizovaných knihovních sbírek, monografií a periodik. Využit může být ale také ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly.
  • je vhodný i pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě.
  • Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky.
  • poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, vytváření virtuálních sbírek a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.

Další informace a zdrojové kódy k systému Kramerius jsou dostupné zde.

ProArc – systém pro vytváření a editaci metadat a pro správu digitálních dokumentů

  • ProArc byl vyvinut jako zcela nové open source řešení v rámci projektu DF12P01OVV002 – Česká digitální knihovna.
  • slouží knihovnám pro produkci digitálních dokumentů v souladu se standardy NK ČR. ProArc umožňuje export dat primárně v nativním formátu FOXML určeném pro systém Kramerius, resp. digitální repozitář Fedora. Dále také umožňuje vytvářet balíčky určené k archivaci dle standardu Národní digitální knihovny.
  • První verze systému ProArc 1.0 K4 byla zveřejněna v roce 2013. V dalším roce to byla verze ProArc 2.0 NDK. Od této verze je již ProArc v ostrém provozu na několika pracovištích.

Vývoj systému dále pokračuje, jsou začleňovány nové typy dokumentů (např. staré tisky) a nové exportní formáty. Další informace a zdrojový kód jsou k dispozici zde.

RDflow – systém pro evidenci digitalizačního workflow

  • RDflow je systém jehož účelem je evidence dílčích kroků digitalizačního workflow přímo na jednotlivých digitalizačních pracovištích.
  • RDflow sdílí data s Registrem digitalizace a je přímo začleněn do výrobního nástroje ProArc.

Další informace a zdrojový kód jsou dostupné zde.