Knihovny zapojené do ČDK

V současné době jsou k dispozici data z

  • Národní digitální knihovny
  • Moravské zemské knihovny v Brně
  • Knihovny Akademie věd ČR
  • Národní technické knihovny
  • Národní lékařské knihovny
  • Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
  • Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
  • Městské knihovny v Praze
  • Vědecké knihovny v Olomouci
  • Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Další knihovny budou postupně začleňovány.