Další digitální knihovny

Do České digitální knihovny by měly být postupně zapojovány další digitální knihovny provozované v České republice.

Přehled těchto knihoven je v záložce České digitální knihovny.

 

Zahraniční projekty zajímavé z hlediska obsahového, inspirativního nebo z hlediska možné spolupráce jsou uvedeny v záložce Zahraniční digitální knihovny.