Další digitální knihovny

Systém Kramerius

Kramerius je softwarové open source řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů, např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů, jako jsou články a kapitoly. Seznam institucí, které využívají systém Kramerius je k dispozici na adrese registr.digitalniknihovna.cz.

DML-CZ

Mezi další české digitální knihovny patří například také Česká digitální matematická knihovna v systému DSpace, která je dostupná na adrese http://dml.cz

Europeana

Europeana.eu je internetový portál, který tvoří rozhraní k milionům knih, obrazů, filmů, muzejních předmětů a archiválií, které byly digitalizovány po celé Evropě. Mona Lisa od Leonarda da Vinci, Dívka s perlou Johannese Vermeera, díla Charlese Darwina a Isaaca Newtona nebo hudba Wolfganga Amadea Mozarta jsou některé z vrcholů na Europeana.eu. Do Europeany přispělo více než 2000 institucí z celé Evropy. Mezi nimi jsou mezinárodně známá jména jako Rijksmuseum v Amsterodamu, British Library a Louvre. K dispozici jsou digitální dokumenty z národních i regionálních archivů, muzeí a knihoven členských zemí Evropské unie. Uživatelé tak mají možnost prozkoumat evropské kulturní a vědecké dědictví od pravěku až po současnost.

World Digital Library

World Digital Library (WDL) je mezinárodní digitální knihovna provozovaná UNESCO a Kongresovou knihovnou Spojených států Amerických. WDL uvádí, že jejím posláním je podporovat mezinárodní a mezikulturní porozumění, rozšířit objem a rozmanitost kulturního obsahu na internetu, poskytnout zdroje pro učitele, vědce a veřejnost tak, aby se snižovala digitální propast uvnitř jednotlivých zemí i mezi nimi. Cílem WDL je rozšířit neanglický a nezápadní obsah na internetu a přispět k vědeckému bádání. WDL má v úmyslu zpřístupnit na internetu zdarma a ve vícejazyčném formátu významné primární materiály o kulturách po celém světě, včetně rukopisů, map, vzácných knih, partitur, záznamů, filmů, tisků, fotografií, architektonických výkresů a další významných dokumentů a předmětů kulturní povahy. WDL zahájila provoz s 1.236 položkami. Konce roku 2015 uvádí obsah více než 12.000 položek z téměř 200 zemí, který se datuje až  roku 8000 před naším letopočtem.