Co ČDK obsahuje

Česká digitální knihovna (ČDK) obsahuje metadata průběžně sklízená z digitálních knihoven provozovaných v České republice.

Samotné digitální dokumenty jsou uloženy ve zdrojových (tedy původních) digitálních knihovnách, ze kterých jsou ovšem při požadavku uživatele na prohlédnutí rychle staženy do webového rozhraní České digitální knihovny. Díky tomu mohou uživatelé přistupovat ke stovkám tisícům digitalizovaných dokumentů napříč knihovnami zapojených do ČDK v rámci jednoho intuitivního rozhraní.

K dispozici je uživatelům velké množství

Dostupnost dokumentů je řízena nastavením ve zdrojových digitálních knihovnách a podléhá autorskému zákonu. Ten připouští zpřístupnění děl 70 let po smrti všech autorů a 50 let od vydání díla.