Výsledky projektu

Výsledky aplikovaného výzkumu:

Výsledky základního výzkumu:

V souvislosti s vyvíjenými aplikovanými výstupy budou publikovány články ve sbornících a v recenzovaných časopisech v následujícím rozsahu: