Projektový tým

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Ing. Martin Lhoták, hlavní řešitel
Ing. Martin Duda
Michal Pšenička
Bc. Martina Nezbedová
Ing. Magdaléna Vecková
Bc. Ivana Šlapáková
Mgr. Pavel Šilhavý
Ing. Jan Pokorský
Pavel Šťastný
Miroslav Pavelka

Národní knihovna ČR

PhDr. Jiří Polišenský, hlavní řešitel za NK ČR
Mgr. Tomáš Foltýn
RSDr. Ivan Ljubka
Mgr. Helena Dvořáková
Mgr. Pavla Švástová

Na základě výběrového řízení spolupracuje na projektu firma INCAD, s. r. o., kterou zastupuje její jednatel Pavel Kocourek.