O nás

Česká digitální knihovna je projekt podpořený Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Celý název projektu zní „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů“, je řešen v letech 2012-2015 a na jeho řešení se podílí Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní knihovna ČR a společnost INCAD, s. r. o. K řešení některých částí projektu (např. vývoj systému Kramerius) přispívají také zaměstnanci další knihoven – Moravské zemské knihovny v Brně, Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny.