Kontakt

Hlavní řešitel projektu

Ing. Martin Lhoták
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 3, 115 22 Praha 1

lhotak@knav.cz
221 403 260