Harmonogram projektu

Etapa 1: analýza stávajících řešení, prototypová implementace a vývoj softwaru

Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 půjde aplikovaný výzkum a vývoj. Budou probíhat práce na implementaci požadavků, které vznikly na základě analýzy předcházející podání projektu, do funkčních řešení a současně na základě dalšího výzkumu a analýz upřesňovány požadavky na jednotlivé systémy. Pro účely zapojení do České digitální knihovny budou identifikovány a analyzovány různé zdroje digitálních dokumentů z oblasti knihovních fondů a následně bude připraveno technické východisko. Výstupem první etapy budou řešení uvolněná k testování, která umožní zkušební provoz pro ověření funkcionality a výkonu. Výsledky dílčích cílů budou předány formou prototypové implementace a publikací.

Etapa 2: produkční implementace a nasazení

Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 půjde o vývoj. Prototypové implementace budou postupně doplňovány o další vlastnosti a převáděny do produkční podoby. Výstupem bude průběžné zveřejnění, plné ověření a ostré nasazení všech plánovaných výstupů: Česká digitální knihovna, K5, RDflow a ProArc. Výsledky budou předány formou produkční implementace a publikací.