O projektu

Dvorana Knihovny Akademie vědHlavním cílem projektu je vytvoření České digitální knihovny, která bude agregátorem digitálních knihoven provozovaných v České republice. Bude nabízet jednotné rozhraní pro koncové uživatele a zároveň bude sloužit jako hlavní poskytovatel dat pro mezinárodní projekty, zejména pro projekt evropské digitální knihovny Europeana. Bude také významným zdrojem digitálních dat a jedním z hlavních pilířů potřebných pro zajištění centralizovaných služeb v rámci České republiky definovaných v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014.

Výchozím softwarovým řešením pro Českou digitální knihovnu (dále též ČDK) bude systém Kramerius 4, jehož jádrem je repozitář Fedora. Bude nutné zajistit interoperabilitu s různými typy digitálních knihoven a případně i instituciálních repozitářů. Kromě sklízení dat z různých instancí systému Kramerius bude nutné řešit i propojení s dalšími systémy (např. DSpace, Eprints, Digitool) a případně i proprietárními řešeními využívanými v ČR pro zpřístupnění digitálních dokumentů (např. Ústav pro českou literaturu AV ČR). Pro sklízení dokumentů bude využit především komunikační protokol OAI-PMH. Česká digitální knihovna bude fungovat zároveň jako OAI-PMH provider s podporou setu ESE pro projekt Europeana a případně i dalších metadatových setů vyžadovaných významnými nadnárodními projekty (např. World Digital Library).

Více informací o projektu